Integritetspolicy

VI SKYDDAR DINA PERSONUPPGIFTER

Malmö Tandreglering AB (org. nr. 556922-7332) är ett svenskt företag med säte i Malmö, med adress Stortorget 13A, 211 22 MALMÖ

Malmö Tandreglering AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter du lämnar till oss via vår webbplats www.malmotand.se samt de personuppgifter du lämnar vid via eventuella kontakter med oss. Malmö Tandreglering AB värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter. Du avgör alltid själv om du vill lämna uppgifter till oss. De uppgifter vi begär in i olika sammanhang är dock nödvändiga för vår handläggning av kundärenden, anställningar och samarbete.

För icke-inloggade och prenumererade besökare på våra sajter och tjänster samlar vi inte in personliga uppgifter. Däremot samlar vi in anonymiserade data via tredje part för att vi ska förstå och följa hur webbplatsen används, för att räkna antal besökare och mäta trafik. Sådan anonyma data ger oss information bl a om vilka delar av websidan läses och vilka typer av enheter läsarna använder. 

GDPR innehåller regler som ska skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. I våra kundregister behandlar Malmö Tandreglering AB kundernas personuppgifter med fullt ansvar och följer regelverket för GDPR. Vill du läsa mer om GDPR, se www.datainspektionen.se

Genom att kontakta oss, söker arbete, prenumererar på våra nyhetsbrev eller annat - lämnar DU samtycke till Malmö Tandreglering AB att spara och lagra dina kontaktuppgifter och information enligt denna integritetspolicy. Malmö Tandreglering AB kan komma att fråga efter information från dig för att kunna förbättra kunskapen om marknaden. Du avgör själv om du ska besvara sådana förfrågningar. Personuppgifter som lagras med ovannämnda syfte sparas så länge vi har Ditt samtycke. I fall vi saknar syfte för databehållning av personuppgifter raderas alla uppgifter efter en period av högst 3 månader.  

Dina personuppgifter kommer att användas bl.a. för att administrera kundrelationen (t.ex. för case-ärenden, att förbättra kundprocesser och skicka produkter du beställer av Malmö Tandreglering AB) och i marknadsföringssyfte (inklusive direktmarknadsföring i form av skräddarsydd information och riktade erbjudanden). Inom ramen för ovan nämnda syften kan du komma att bli kontaktad av Malmö Tandreglering AB. Vissa personuppgifter kan komma att överföras till eller samköras med andra bolag, för ovanstående syften, för att underlätta samarbete och samordning mellan dig som kund eller partner och Malmö Tandreglering AB.

Ditt samtycke kan närsomhelst återkallas. Du har rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter, kontakta oss på kontakt@malmotand.se. Dina personuppgifter kan komma sparas så länge du har kontakt med eller har registrerad ärande hos Malmö Tandreglering AB. Informationen kommer att lagras i en rimligt säker och skyddad miljö under så lång tid som Malmö Tandreglering AB anser att den kommer att förbättra kommunikationen med dig. Du kan när som helst avregistrera dig som kund genom att kontakta Malmö Tandreglering AB. Om dina personuppgifter behandlas i strid med GDPR har du rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.